Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad Chefie.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja VPS Storm oü. (edaspidi Veebipood Chefie.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Stratos Vaper veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3 Veebipood Stratos Vaper jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Chefie.ee

2. Hinnainfo

2.1 Ostudel, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

2.2 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.3 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Chefie.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.4 Veebipood Chefie.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Chefie.ee.

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Lisage osturkorviˮ.

3.3 Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.

3.4 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Kinnitage tellimusˮ.
Seejärel kuvatakse ekraanile arve. Andmed makse sooritamiseks leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

3.5 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.6 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 10.00−20.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Chefie.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Stratos Vaper poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Chefie.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Chefie.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

5.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4 Veebipood Chefie.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Chefie.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

5.5 Kui olete valinud tarneviisiks pakiutomaadi teenuse, siis kauba saabumisel sihtkohta teavitatakse Teid SMS-i teel.

5.6 Kõik laos olevad tooted tarnitakse üle Eesti 3-14 tööpäeva jooksul ja EU piires 21 tööpäeva jooksul.

6. Tagastamisõigus

6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4).

6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.3 Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@chefie.ee Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.

6.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.5 Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Chefie.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6.6 Veebipood Chefie.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Vääramatu jõud

7.1 Veebipood Chefie.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Chefie.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2 Veebipoel Chefie.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

8.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Stratos Vaper.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1 Veebipood Chefie.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

9.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Stratos Vaper poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

9.3 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

9.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Chefie.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Stratos Vaper

9.5 Veebipood Chefie.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

9.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@chefie.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.7 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9.8 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.9 Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Chefie.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Chefie.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Chefie.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja HARD AP oü. (edaspidi Veebipood Chefie.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.